Skön viskonst med Mylla - Dala-Demokraten 2012-07-31
http://www.dalademokraten.se/Ludvika/Skon-viskonst-med-Mylla-/

Stor publik och många hundar när Mylla gästade Gänsen
- Dalarnas tidningar 2012-08-01
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.4955097-stor-publik-och-manga-hundar-nar-mylla-gastade-gansen